Denis Novák

Rada AKS za Čechy o tom, co můžete i Vy dělat pro zlepšení.

 

Vážení přátelé.
Začal jsem šířit tuto myšlenku na FB a hodlám k tomu vytvořit video návod.
Po různých akcích a hledání možností, jak zapojit jednotlivé členy AKS do něčeho smysluplného mě napadl tento postup, který není pro nikoho náročný a mohl by fungovat.
Už mám plné zuby abychom někomu dělali ochranku, bezpečnostní monitoring a defakto byli pouze užitečnými idioty pro ty, jenž si to nezaslouží!!
……………………………………………………………………………..
AKS (Aliance kulatého stolu)
Návod:
Co můžete udělat pro vaší obec, město, okres kraj nebo stát bez nutnosti obětování vašich financí a většího množství času??
1.
Utvořte společenství občanů ve vaší obci nebo městě.
2.
Oslovte všechny vaše spoluobčany, iniciativy, spolky, organizace, lidi všech profesí a názorů.
3.
Uspořádejte a pozvěte všechny na táborák nebo jiný druh zábavní akce na které se všichni sejdete a navzájem se seznámíte.
4.
V první řadě si všichni ujasněte, co ve skutečnosti chcete a jaké jsou vaše reálně možnosti.
5.
Proveďte monitoring problémů ve vaší obci nebo městě. Pokuste se dosáhnout pokud to bude možné většinově shody a řešte pouze to, na čem se shodnout dokážete.
6.
Pokuste se vytvořit seznam problémů, jakým způsobem vznikli a zkuste navrhnout řešení a osoby, které vám mohou s řešením pomoct.
Určete si prosím priority vašich problémů podle toho, které potřebujete vyřešit dříve a které můžete na čas odložit.
7.
Vaším úkolem je připravit a zajistit fungování aktivních týmů, které budou provádět monitoring a budou hledat společně s dalšími týmy z celé republiky reálně proveditelná řešení problémů ve vaší obci, městě, okresu a kraji.
8.
Zvolte si zástupce z vlastních řad, kteří budou prezentovat vaše přání, stížnosti, připomínky a návrhy na všech schůzích zastupitelstva vašich obcí a měst.
Ideální jsou lidé kteří se nebojí veřejného vystupování a mají přirozený respekt.
9.
Vytvořte stabilní a trvající nátlak na vaše zastupitelstva a přimějte je, aby řešili problémy na všech úrovních vedení a to od obecních úřadů, přes magistrát, okres, kraj až po ministerstva a státní úřady!
Nahrávejte si vždy průběh schůzek a jednotlivých jednání.
10.
Pamatujte si že vaši starostové, zastupitelstva, hejtmani , senátoři, poslanci atd jsou vaši zvolení zástupci a tudíž jsou na úřadech proto, aby se zabývali a řešili vaše problémy, pokud je nedokážete vyřešit sami.
Trvejte na tom, že chcete minimálně jejich návrh řešení v co nejkratším časovém horizontu a nenechte je vydechnout.
11.
V případě zjištění, že vás a vaše problémy nikoho z vašich zvolených zástupců nezajímají, pokuste se o tom uvědomit vaše spoluobčany předáním videonahrávek a dalších důkazů.
Doporučuji zvolit si poté jiné zástupce, kteří budou svou práci vykonávat tak, jak se sluší a patří. 😉
12.
Rozšiřujte počty ve vašich společenstvech a vyhněte se jednomu základnímu problému:
Nikoho neustanovujte vedoucím vašeho společenství.
Všichni jste si rovni a pokud to dodržíte, zaručuji vám že to bude fungovat.
13.
Mějte na paměti že kdo chce, bude spolupracovat a fungovat v týmu a kdo nechce, bude hledat pouze důvody proč něco nejde.
14.
Přeji vám všem mnoho štěstí a když se to vše povede provést v každé obci a každém městě, můžeme si společně předávat zkušenosti, navzájem si pomáhat a koordinovat aktivity které nakonec budou mít pozitivní výsledek.
15.
Děkuji že jste to dočetli až sem a věřím, že se této možnosti chopíte a nasdílíte tento návod dál.
16.
Pokud si myslíte že máte čas, tak vás musím bohužel oznámit, že opak je pravdou.
…………………………………………………………………………………
Proč to vlastně píšu???
Velice často v poslední době zaznívá od lidí, že demonstrace, petice, žaloby, trestní oznámení a podobné iniciativy nic nevyřeší a všechny pokusy o poklidné řešení jsou předem ztracené.
Svým způsobem těmto lidem musím dát za pravdu.
Přes pět let se osobně účastním jakožto zakládající člen Bohemia patriot, zakládající člen Aliance Kulatého stolu (AKS), zakládající člen svazu dobrovolníků Bohemia patriot mnoha setkání, demonstrací, schůzek, přednášek, pokusů o spojenectví, táhnutí za jeden provaz a podobných aktivit.
Za tu dobu jsem nasbíral mnoho zkušeností a informací o tom, jak to reálně kde funguje / nefunguje, jakým způsobem se vytváří nové iniciativy ( písečky) jak na běžícím pásu a mnoho ze zakladatelů oněch písečků si myslí, že právě on má ten správný názor, patent a myšlenku která sjednotí národ a udělá pořádek v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Je to neustále až na pár vyjímek dokola ta samá písnička.
V někom, někdy, někde vznikla myšlenka, která by mohla být tím silným motorem, který by mohl konečně zajistit spojenectví mnoha spolků, organizací, skupin a lidí.
Těch myšlenek a iniciativ je mnoho a dohadují se mezi sebou, ke které se kdo připojí a kdo bude mít monopol tomu celému šefovat.
Každý z vás zajisté zná mnoho takových uskupení a poměrně velká část do nich v minulosti i v reálném čase vložila svou důvěru, čas, finance a osobní pomoc.
V průběhu času ovšem došlo k určitému zklamání a ztrátě důvěry, neboť ta vaše vybraná iniciativa nedosáhla takových úspěchů, které se od ní očekávali.
Důvodem je to, že těch iniciativ je skutečně velké množství. A těch zakladatelů a potencionálních šéfů kteří by chtěli velet a šefovat také.
Reálnou šanci jich má jenom pár neboť dobrý šéf by měl mít hlavně charakter a jeho prioritou by měla být čest, pravdivost a neúplatnost.
To ovšem málo kdo dokáže!
A tak se mnohdy mezi sebou iniciativy a šéfové podráží, pomlouvají se a tím pohřbí naději na jakoukoliv týmovou spolupráci která by mohla vyřešit mnohé problémy.
Byl jsem svědkem mnoha a mnoha kulatých stolů, schůzek, nabídek, učiněných dohod, podání ruky atd.
Provedl jsem jako mnozí z vás obrovské množství práce pro mnoho iniciativ, uskupení a lidí.
Stálo mě to mnoho času, energie, financí a jediným výsledkem kromě několika málo úspěchů je to, že vám píšu tento návod!
Nestěžuji si, neboť pro vše co jsem doposud dělal jsem se svobodně rozhodl, věřil jsem tomu co dělám a nikdy i přes neúspěchy jsem nepřestal hledat možnosti jak to udělat jinak a lépe.
Přeji vám všem mnoho úspěchů.
PS: Pokud má někdo z vás nápad, jak to udělat jinak tak prosím…..sem s ním!!!
Jsem otevřený každé myšlence a nápadům, které mohou fungovat. 😉
Denis Novák