Aliance kulatého stolu (AKS) – jak to funguje?

Vážení přátelé

Dozrál čas, aby se tato vláda začala bát vůle svého lidu a proto Vám představujeme: alianci, která spojuje lidi již déle jak půl roku, ale až nyní dospěla k představení veřejnosti a oslovení všech, kterým není naše vlast a budoucnost naší republiky cizí.

Smysl této aliance je ukázat společnou cestu, spolupráci a pouto, které spojuje pronárodní subjekty, které nesmí být plné nenávisti a nesmiřitelných postojů. Ti skuteční nepřátelé stojí na opačném konci břehu a to je potřeba vnímat. Jsme přístupní jakékoliv diskuzi bez napadání, urážek a žádáme i obdobnou zpětnou vazbu.

V tomto kulatém stolu/aliance jedná každý sám za sebe. Společně vytváříme systém tak, že každý z vás může podat návrh a ten si také budete muset obhájit. A nakonec bude každý návrh procházet většinovým schvalováním všech členů kulatého stolu, kterým se může stát každý z vás. Tím se odbourá případné ego/sobectví, osobní profit a zajistí se, že každý může vytvářet společný systém změny.

Dokonce i ten, jehož návrh nikde v jiném uskupení neprošel a mohl být funkční. Je to jednoduché. Pokud jste schopni akceptovat názor většiny, je toto cesta ke změně.

Pokud máte nápad, tak ho můžete kdykoliv navrhnout. Čeho se bude týkat je čistě na vás a na tom, v čem si myslíte, že jste dobří (talent), na vaší odbornosti a vůli něco změnit. Systém změny je otevřený všem bez rozdílu a můžete ho kdykoliv změnit, lepším, funkčnějším a proveditelnějším návrhem. Tím docílíme společně toho, že bude ve finální fázi připraven na okamžité spuštění.
Vy …. občané máte v rukou moc změny, právo rozhodovací a právo veta. Jaké si to vytvoříte, takové to budeme také mít.

Pokud nejste schopni přijmout většinové rozhodnutí, nevadí.
Máte na výběr z mnoha spolků, hnutí a politických stran, kde vám systém změny již byl nabídnut a vy se svého názoru, návrhu, možností které by třeba mohli pomoct ke zdárné změně můžete klidně vzdát a pohodlně čekat, jak to dopadne po volbách.

Tak tedy jak to bude?
Jdete do toho?

Již jsme se dokázali se spoustou lidí spojit, shodnout se a spolupracovat na některých bodech, na které v tuto chvíli připravujeme různé koncepce změny tak, že vyhledáváme základní problém a navrhujeme jeho řešení.
Neřešíme důsledky ale základní problém.

Eliminací základního problému lze snáze dosáhnout vyřešení jeho důsledků.

Denis Novák, Aliance kulatého stolu.

Máte dotazy nebo se chcete přidat k AKS? Napište nám na info@aliance-ks.cz.