Čechy, Morava, Slezsko a vzájemná spolupráce

Čechy, Morava, Slezsko – tři územní národnostní celky, které dohromady tvoří Českou republiku.

Bohužel se často dočítáme o tom, že se navzájem lidé z těchto územních celků nerespektují, ba dokonce nenávidí.

Je tomu tak proto, že mnozí lidé uvažují způsobem většina versus menšina a tím také poukazují na zásadní rozdíl, kdy vzniká vzájemná netolerance a aspekt vzniku rozdílného práva.

Tím hlavním problémem je náhled na územní celky jakožto na rozdílné skupiny formou různého počtu obyvatel těchto územních celků.

Hrubý odhad/ počet:
Čechy: 6 800 000 obyvatel
Morava: 3 200 000 obyvatel
Slezsko: 500 000 obyvatel

Dále toto vzájemné rozdělování je proto, že se centralizovalo rozhodování i obchod výhradně do středočeského kraje a rozhodování přešlo pouze na jediné město a tím je Praha.

Jenže pokud budeme uvažovat způsobem, že jako většina Čechů máme výhradní rozhodovací právo, nevědomě tím štěpíme a rozdělujeme tyto územní celky a vzniká tak nekonečný prostor pro hádky a nenávist.

Systém rozděl a panuj funguje skvěle.

Byl a je totiž záměrně používán k rozdělení společnosti a lépe se tak vládne bez odporu a bez možnosti vjecné diskuze.

Co to ale udělat jinak? Co si uvědomit, že lepším aspektem je přijmout fak, že Češi, Moravané i Slezané jsou vzájemní partneři?

Co si uvědomit, že vzájemná úcta a respekt nás mohou posunout k souladu a vzájemné spolupráci a respektu?

Co si uvědomit, že rozdělováním ničeho dobrého nelze dosáhnout.

Co dát všem konečně možnost zvolení stejného počtu členů na různých jednání o problematikách, jenž se dotíkají celé České republiky nehledě na to, kdo je většina a kdo menšina?

Co se konečně naučit jednat s každým jako se sobě rovným a umět si navzájem pomáhat, když je třeba?

Jsem si jistý, že když toto lidé pochopí, problematika svárů a štěpení společnosti bude pouze minimální, ne-li žádná a dokážeme tak spoluprácí pozvednout Českou republiku z popela.

Jen aby jste pochopili:
Kupříkladu krizové řízení kvůli rychlejšímu zefektivnění a rychlosti reakce na náhlé problémy nechala záměrně rozhodovací pravomoci výhradně na jednotlivých územních celcích.

Moc dobře si totiž uvědomili, že k efektivnímu řešení problémů potřebují dosáhnout vzájemné spolupráce.

Hezký den všem Moravanům, Čechům a Slezanům přeje:
Denis Novák, Aliance kulatého stolu.

Máte dotazy nebo se chcete přidat k AKS? Napište nám na info@aliance-ks.cz.