Desatero AKS (Aliance kulatého stolu), které vzniklo na základě názorové shody a mnoha lidí různých talentů a oborů.

Toto desatero vzniklo jako návrh na problematiku občanů České republiky, na kterém aktivně všichni pracujeme, abychom mohli jasně určit a provést funkční reálná řešení.

Toto desatero zároveň bude použito jako programové prohlášení pro politické subjekty v součinnosti s AKS pro parlamentní volby 2021.

Ty, tvá organizace nebo jakýkoliv člověk, který bude sám chtít se může přidat, když najde smysl ve společné práci Aliance ve prospěch našich národů, Čechů, Moravanů a Slezanů.

Své návrhy a nabídky spolupráce můžete zasílat na: info@aliance-ks.cz. Přečtěte si také úvodní provolání ke spolupráci,

DESATERO ALIANCE KULATÉHO STOLU (AKS)

1. Základní stavební kámen společnosti je rodina !

 • Základní model rodiny je – Muž, žena a děti!
 • Podporujeme bezúročné novomanželské půjčky.
 • Prosazujeme minimalizaci daní pro rodinu.
 • Přídavky a odečitatelné bonusy na děti pro rodiče, kteří pracují a odvádějí daně, musí být motivační.

2. Ochrana státu a národů

 • Podporujeme dobrovolný 3 měsíční vojenský výcvik ZVS
 • U aktivních vojenských záloh chceme uchování os. zbraně, po vzoru Švýcarska.
 • Aktivní zálohy musí být prioritně využity při ochraně státních hranic a kontrole nelegální migrace,ke spolupráci s Celní správou a v krizových obdobích státu ku prospěchu obyvatelstva.
 • Podporujeme změny ve zbraňové legislativě, včetně zakotvení práva vlastnit zbraň, v ústavě a to i pro civilní obranu státu.
 • Při obraně a ochraně osob a majetku se zbraní v ruce nesmí byt nikdo trestán – Můj dům, můj hrad!

3. Potravinová a hospodářská soběstačnost

 • Průmysl musí být podporován a motivován – Stop montovnám!
 • Trváme na státní garanci minimálních výkupních cen surovin, plodin a produktů.
 • Zemědělství a drobné farmaření musí být podporované státem. Podporujeme prioritně zajištění národní a státní suverenity.
 • Trváme na zachování a ochraně české státní měny a hotovosti.

4. Vystoupení z EU a NATO

 • Nekompromisně ukončíme příliv nelegálních přistěhovalců.
 • Odmítáme vnucení migračních kvót EU a jiných pokusů!
 • Odmítáme nelegální migraci a tu legální musíme striktně kontrolovat.
 • Podporujeme rozvoj vztahů a spolupráce s okolními zeměmi na národní úrovni a spolupráci všech tří národnostních celků.
 • Trváme na vystoupení z EU za předpokladu ekonomické, potravinové, energetické a vodohospodářské soběstačnosti.
 • Členství v NATO je neefektivní a zbytečné, jeho ukončení je nutné nahradit mezinárodními dohodami o vojenské spolupráci a neutralitě ČR.

5. Spravedlnost, právo, řád

 • Vyhlásíme válku korupci a mafii v ČR.
 • Spravedlnost a právo chceme pro lidi a ne pro parazity. Trváme na zrušení „soukromých“ exekutorů.
 • Chceme přímou odvolatelnost soudců a jejich opakovanou volbu1x za 4 roky.
 • Chceme zjednodušení legislativy a zrušení zbytečných zákonů včetně jejich reformy a aktualizace výkladů.
 • Prosazujeme kompletní zrušení současného exekutorského zákona a jeho kompletní přepracování.
 • Chceme funkční program oddlužení. Jako nezbytná je také kompletní reforma vězeňství.

6. Péče o vzdělávání jako příprava budoucnosti národa

 • Občané musí mít právo na svobodně dostupné a kvalitní vzdělání.
 • Školství musí být plně ve službách našeho národa.
 • Vzdělání musí být komplexní, morální, etické, svobodné a motivační.
 • Školství musí být bezplatné a přístupné všem bez rozdílu.
 • Všeobecné školní osnovy musí být jednotné, bez výuky a prosazování jakékoliv ideologie.
 • Inkluze musí být zrušena.
 • Musíme podpořit učňovské a řemeslné učební obory, včetně mistrovských zkoušek.

7. Státní bytová výstavba

 • Podpoříme budování obecně dostupného bydlení pro všechny občany země.
 • Prosazujeme založení státních bytových družstev.
 • Možnost odkoupení státního bydlení musí být umožněna splátkou formou nájmu.
 • Omezíme spekulace s investičními byty ve vlastnictví cizinců.

8. Ochrana životního prostředí a nerostných surovin

 • Voda, lesy, vzduch jsou prioritami ochrany státu.
 • Lithium i všechny drahé kovy a nerostné suroviny nesmí být prodány mimo ČR.
 • Ochraňme 3 základní pilíře fungování státu.

9. Média a kontrola hlavních mediálních kanálů NKV

 • Zřídíme veřejnou odbornou komisi pro kontrolu a dohled nad nezávislostí a objektivností médií.
 • Trváme na zrušení koncesionářských poplatků.

10. Důsledné snížení celkového daňového zatížení obyvatelstva

 • Trvale udržovat a rozvíjet podporu rodin s dětmi.
 • Reforma sociálního a zdravotního zajištění občanů ČR.
 • Ukončení financování OSN a WHO.
 • Zrušení politických neziskovek, financovaných ze státního rozpočtu.
 • Neziskové organizace jako kupříkladu horská služba přiřadit pod jednotky IZS.

TOTO DESATERO MŮŽE KAŽDÝ Z VÁS ZMĚNIT JINÝM LEPŠÍM NÁVRHEM, KTERÝ SI DOKÁŽETE PŘED OBČANY OBHÁJIT.

NA SPOLUPRÁCI SE MŮŽE PODÍLET KAŽDÝ Z VÁS ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SE TAK ROZODNETE.

Máte zájem se připojit a souhlasíte s desaterem Aliance kulatého stolu?
Napište nám na info@aliance-ks.cz nebo vyplňte níže přiložený formulář.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyvíjení databáze příznivců (povinné)