Aliance kulatého stolu (AKS) – kdo jsme?

Jsme společenství lidí různých oborů a talentů. Nemáme předsednictvo. Respektujeme se jako vzájemní partneři. Nezajímá nás osobní profit. Jediným profitem pro nás je spolupráce a dosažení společných cílů.

Pokud kdokoliv hlásá o sjednocení a spolupráci, měl by být schopen své postoje, svůj program, své návrhy a svou práci dát na jeden stůl, ze kterého společně všichni bez rozdílů budou moct vybírat to, co jsou lidé schopni akceptovat a přijmout většinově.

Jinými slovy ze všech programů se dá vytvořít jeden funkční, reálně proveditelný a takový, který přinese pozitivní změnu pro celek, a ne pouze pro pár vyvolených.

Ten umí to a ten zas tohle: Nezapomenutelná píseň Jana Wericha nám ukazuje, jak mohou lidé dosáhnout jednoty.

Jsme toho názoru, že každý člověk svým rozhodnutím a reálnými skutky může ovlivnit celek.

Co když existuje lepší systém, nápad, reálně proveditelný návrh, o kterém jste ještě neslyšeli nebo který můžete mít třeba vy sami?

Z tohoto důvodu bylo vytvořeno místo, kam může přijít každý bez rozdílů, bez jakékoliv předchozí nálepky a může navrhnout svůj návrh na reálně proveditelnou změnu jakéhokoliv problému, který vás trápí.

Ať už se váš návrh bude týkat kupříkladu: vymahatelnosti práva a regulace zákonů, EU, rodiny, soudnictví a justice, zdravotnictví, přírody, ekonomiky, potravinové soběstačnosti nebo čekoholiv jiného, máte prostor pro navrhnutí reálně proveditelné změny, tento návrh si budete moct obhájit v diskuzi a v neposlední řadě bude návrh hlasováním buď většinově přijat, nebo zamítnut.

Je to jednoduché a funkční.

Tento způsob eliminuje samozvané vůdce, lídry a dokáže názorově sjednotit většinu.

Pokud jste ochotni komunikovat, je toto uskupení určeno právě pro vás.

Máte nápad nebo návrh na reálně proveditelnou změnu. Chcete konečně činy místo výmluv?

Nikoho nepřemlouváme a nepřesvědčujeme. Je pouze na vás a vašem rozhodnutí, zda se budete chtít připojit.

Máte dotazy nebo se chcete přidat k AKS? Napište nám na info@aliance-ks.cz.