Preambule:

Kulatý stůl je místo, kde se lidé schází aby diskutovali a dosáhli názorové shody, která poté vede ke spolupráci. 

Každý, kdo do kulatého stolu vstupuje jedná, diskutuje, navrhuje a hlasuje vždy sám za sebe, nikoliv za členy ve své organizaci či jinou strukturu, kterou zastupuje. 

To, zda se případně účastník kulatého stolu rozhodne k této spolupráci zapojit své členy, které má ve své straně, hnutí nebo organizaci je čistě na jeho rozhodnutí a nebude do ničeho takového nucen, pokud se tak sám nerozhodne. 

Základním principem je tedy spolupráce a hledání efektivních, reálně proveditelných možností na základní problémy společnosti a problémy jako takové. Tyto základní problémy jsou definované v DESATERU, na němž se většinově shodli a v budoucnu shodnou, nebo jej poupraví účastníci kulatého stolu. 

Dalším prvkem je cílené vyhledávání osob, kteří svým talentem, profesionalitu, osobním přístupem a odborností mohou dopomoct ke zdárnému cíli. 

Pravidlo: 

Každý z nás má na něco talent. Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady….. 

Kulatý stůl je cestou, která může na základě spolupráce, ochoty, důvěry a aktivní činnosti všech členů ve prospěch celku přinést změnu, kterou si většinově dokážeme nejen definovat ale také obhájit a prosadit. 

Aby k tomu došlo, je nutné si uvědomit že potřebujeme každého člověka, který bude ochoten spolupracovat a aktivně se podílet na zdárné společné cestě ke změně. 

Nálepkování lidí a hledání důvodů proč něco nejde musí jít stranou. Hledejme tedy způsob jak to jde a ne důvod, proč to jít nemá. 

Děkuji všem, jenž dokázali a v budoucnu dokáží spolupracovat a bojovat za společnou myšlenku.