Provolání účastníků Aliance kulatého stolu

My, členové a příznivci vlasteneckých stran, hnutí a spolků, jakož i občané bez politické příslušnosti z Čech, Moravy a Slezska.

Vědomi si závažnosti mezinárodní a domácí politické situace, vyzýváme a usilujeme o spolupráci všech stejně smýšlejících pro národních stran, hnutí a spolků, aby se povznesly nad názorové rozdíly a začali společně koordinovat ve věci zajištění bezpečnosti a svrchovanosti České republiky.

Uspět můžeme, jen pokud budeme svorně spolupracovat a držet pospolu, jinak nás čeká postupný zánik. Nefinancují nás miliardáři ani milionáři, média nás ignorují. Vybojovat vítězství můžeme, jen pokud budeme dostatečně početní a jednotní! A tím také vyšleme pozitivní signál okolí. Spolupracujeme jako rovný s rovným! V naší vlastenecké alianci není prostor pro sebestředné egoisty a solitéry, tudy cesta nevede a nepovede.

My, vlastenci, národovci a nacionalisté z Čech, Moravy a Slezska, vědomi si odpovědnosti před národem a vlastí, jsme se rozhodli sdružit v Alianci kulatého stolu a vytvořit tak „Velkou vlasteneckou alianci“ za účelem spolupráce, společného boje a vytvoření jednotné kandidátky. Naším cílem je se sjednotit, spolupracovat a začít skutečně bojovat za náš národ, Naší vlast.

Nehodláme dále hrát hru na uměle vytvořenou a importovanou tzv. liberální demokracii, kdy lid v Parlamentu ČR zastupují uměle vytvořené přízraky odtržené od reality zvané politické strany a hnutí! Jak jsme mohli vidět v minulosti a vidíme i nyní, o lid těmto subjektům vůbec nejde, jde jim jen o posílení své moci a vlivu na úkor občanů. Většina z těchto parazitických struktur dokonce otevřeně zrazuje zájmy ČR a pracuje pro zájmy velmocí, ať už z Východu, či hlavně ze Západu. 

Nepopíráme existenci a volnou soutěž politických stran ve stávajícím politickém systému, ale na základě našeho svobodného názoru a myšlenkové shody by v Parlamentu České republiky měla zasednout vláda odborníků, praví zástupci lidu a jeho skuteční představitelé, zvolení zástupci jednotlivých tříd společnosti. Bude se jednat o jedince z řad podnikatelů, živnostníků, lékařů, právníků, zemědělců, dělníků a dalších zástupců jednotlivých skupin společnosti. Vznikne tak autentická národní, čistá, česká demokracie. Odmítáme jakékoliv formy násilí jako prostředek k prosazování našich zájmů.

Máte zájem se připojit a souhlasíte s desaterem Aliance kulatého stolu?

Napište nám na info@aliance-ks.cz nebo vyplňte níže přiložený formulář.

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyvíjení databáze příznivců (povinné)